Mina bästa råd

I min bok Mitt liv med dina pengar finns 152 råd. I november 2020 gav jag ekonomiråd till seniorer som finns här. Här nedan hittar du fler ekonomiråd.

Det bakvända pensionärsrådet

Ta ut pension innan du blir pensionär och lön ur bolaget när du slutat jobba. Det låter bakvänt. Men läs här hur det hänger ihop.
Den märkliga effekten beror på att jobbskatteavdraget blir extremt bra från och med det år man fyller 66 år, samtidigt som de sociala avgifterna nästan halveras. Jobbskatteavdraget förbättras då på detta sätt:

20 procent av inkomst av aktiv näringsverksamhet (enskild firma och handelsbolag) och lön (anställda i exempelvis eget bolag) blir skattereduktion för de första 100 000 kronorna. För det som ligger över blir det 5 procent.

Det betyder en ren skattesänkning på 20 000 kronor per år för den som tar ut 100 000 kronor i årslön. Skatten på pension blir därför högre än för arbetsinkomster, vilket är ett argument för att inte teckna pensionsförsäkring för aktiebolag.

I ett aktiebolag går det att ta ut lön även efter det att man slutat jobbat, vilket inte går i enskild firma.

För bästa skatteeffekt bör bolaget ha inkomster samma år som bolaget betalar ut lön. Sådana inkomster kan naturligtvis vara fakturerade belopp, men också periodiseringsfonder som återförs till beskattning efter avsättningar under tidigare år. Det kan också vara reavinster efter aktieförsäljning. Om bolaget har en löneutgift till sin ägare på 100 000 kronor och samtidigt en återförd periodiseringsfond på samma belopp blir det ingen bolagsskatt alls.

En del yngre företagare har pensionerade föräldrar som arbetar oavlönat i företaget med kanske städning eller lagerarbete. Med tanke på skatteregeln kanske det kan vara idé att betala ut lön till dem. 

De sociala avgifterna som tas ut är 16,36 procent från och med det år man fyller 66 år, drygt häften av normala avgifter. Dessa avgifter betalas dessutom delvis tillbaka i form av höjd pension.
Du som är i 60-årsåldern kan börja förbereda dig på att ta ut lön som pensionär genom att göra så här:

Minska din lön från bolaget under några år före 66 år. För att få tillräckligt med pengar att leva av tar du i stället ut pension från dels privata pensionsförsäkringar och dels av den allmänna pensionen. Sätt samtidigt av pengar till periodiseringsfond.

Från och med det år då du fyller 66 år tar du ut 100 000 kr i årslön och ger eventuellt också lön till din maka/make. Den löneutgift som ditt bolag då får kvittar du mot periodiseringsfonder som tas upp till beskattning eller mot kapitalvinster efter försäljning av värdepapper. Gör på det sättet år för år så länge det finns pengar kvar i bolaget.

Tre bra privatekonomiska råd 

1 Månadsspara i aktiefonder med autogiro
Regelbundet sparande är bra därför att du då får pengarna att växa på bästa sätt utan att du märker det. Då sprider du också riskerna. Gör så här:

Samla familjen och diskutera hur mycket som kan läggas undan varje månad utan att familjens standard försämras. Det kan handla om att välja lite billigare alternativ när man handlar eller hitta en utgift som känns onödig.

Se till så att det beloppet dras från lönekontot – med autogiro så att du inte märker något vid löneutbetalningen. Sätt hälften på en svensk indexfond och hälften på en globalfond.

 Behåll detta sparande i många år utan att ta ut något. Pengarna växer med ränta på ränta. Vissa månader köper du fondandelar billigt, andra gånger får du betala lite mer. I genomsnitt blir sparandet mycket bättre än om du har pengarna på ett bankkonto

Om du sparar 500 kr i månaden i  25 år har du fått ihop 340 000 kronor om vi  antar att avkastningen blir 6 procent per år.

2 Sommarjobba med rekordstort avdrag
Ungdomar som är skrivna hos föräldrarna, men jobbar på loven på annan ort kan i årets deklaration göra ett större avdrag än vad de förmodligen någonsin kommer att göra senare i livet:

Övernattningskostnad på arbetsorten.
Hemresa till föräldrarna en gång i veckan.
Utgifter för mat och småutgifter med 66 kr per dag.
Den som missat att göra detta kan överklaga gamla deklarationer fem år tillbaka i tiden. Det kallas att begära omprövning.

3 Betala tillbaka uppskjutna skatten
Detta råd gäller privatpersoner som tidigare sålt villa eller bostadsrätt och fått uppskov med att betala skatt på vinsten. Det lönar sig då att betala den uppskjutna reavinstskatten och redovisa detta på blankett K2. Det är oftast lönsamt även om du lånar till betalningen. Du måste då betala tillbaka minst 20 000 kronor.

Det beror på att låneräntan nu är rekordlåg. Det kan gå att få bostadslån med bara 1,5 procent ränta. Samtidigt blir det i praktiken 3,25 procent i årlig uppräkning av den uppskjutna skatten efter en bostadsförsäljning. Procentsatsen för uppräkningen har nämligen legat fast sedan reglerna infördes när marknadsräntan var mycket högre,

Fyra  företagarråd inför deklarationen

1 Ta ut utdelning
Du som är delägare i aktiebolag kan välja mellan att ta ut lågbeskattad utdelning nu i samband med deklarationen eller att spara den för uttag senare år. I årets deklaration finns det anledning att ta ut både årets utdelning och det som sparats från tidigare år på blankett K10.
Det beror på att det finns stor risk att utdelningsskatten nästa år höjs från dagens 20 procent.  En utredning har nämligen i uppdrag att skärpa 3:12-reglerna och ska komma med förslag om det i november.
Från och med nästa år kan då skatten på utdelning höjas, kanske till 25 eller 30 procent. Eftersom dessa pengar också beskattas med bolagsskatt är den totala skatten i dag 37,6 procent. Med 30 procent i utdelningsskatt  blir det hela 45,4 procent.
Hur reglerna ska ändras är ännu osäkert, men enligt direktiven till utredningen ska reglerna skärpas. De kan börja gälla från 2017, men det kan också komma stoppregler som gör att de träder i kraft omedelbart när de presenteras i november.

2 Avsätt till periodiseringsfond
För dig som har enskild firma lönar det sig oftast att skjuta på skatten med periodiseringsfond, eftersom det inte blir ränta på den uppskjutna skatten, vilket det blir för aktiebolag. 30 procent av överskottet i enskild firma och handelsbolag kan då skjutas upp.

Men tänk på att pengarna måste tas upp till beskattning inom sex år. Det gäller att då ha pengar så att det räcker att betala skatten. Annars hamnar man i9 något som brukar kallas periodiseringsfällan.

I enskild firma och handelsbolag kan man också skjuta på skatten  genom expansionsfond. Skatten blir då 22 procent. Resten av skatten och egenavgifterna måste man betala senare år när det passar företaget bäst.

Dessa två möjligheter att sänka skatten använder framgångsrika företagare för att dra ned den egna årsinkomsten under brytpunkten för statlig skatt. För 2015 får den totala inkomsten av näringsinkomst plus  lön och pension inte överstiga 443 300 kronor om du ska slippa statlig skatt. För den som är 66 år eller mer är den gränsen 469 600 kronor.

3 Skriv reseräkning
Eftersom den deklaration vi nu gör gäller inkomsten för 2015 är  det ofta för sent att nu skaffa sig avdragsgilla kostnader i årets deklaration.  Men kolla här så ser du att det inte är omöjligt.
Det gäller att nu se till så att dina egna utlägg för företaget tas upp i bokföringen och dras av i deklarationen. Om du inte fått betalt av ditt bolag för det under bokföringsåret 2015 tas kostnaderna nu i efterhand upp som en skuld till dig.

Du kan nu skriva reseräkning till ditt företag för dina tjänsteresor under 2015. För resor i tjänsten med egen bil blir avdraget 18,50 per mil.

Om du varit borta över natten får du då ta upp traktamente med  220 kronor per dygn. För avresedagen blir det 110 kronor om  resan startat efter klockan 12. För dagen när du kommer hem blir det också 110 kronor om du är hemma före klockan 19.

4 Dra av kontoret
Glöm heller inte  att ta upp kostnader och göra avdrag om du har kontor eller lager i  bostaden. Oftast är det då bäst att fördela kostnaden efter hur stor yta som använts för företaget. Om tio procent av bostadens yta är kontor tas tio procent av de totala bostadskostnaderna upp som avdragsgill kostnad.
För enskild firma finns ett schablonavdrag för den som arbetat minst 800 timmar under året i bostaden. Om du bor i villa är schablonavdraget 2 000 kronor och för bostadsrätt 4 000 kronor.

Här råd till småföretagare under mässan Eget företag i Stockholm:

Skänk pengar – sänk skatten

Viktigast av allt är att använda pengarna - antingen för sig själv eller för att hjälpa andra. Här är mitt råd för hur du kan göra en god gärning och samtidgt sänka skatten.