FÅGELBILDER

Nya bilder från Sickla, Värmdö, Mälaren och Ågesta våren och hösten 2018

Biätare, blåkråkor och andra fåglar från resa i Ungern 2017

Smålom och knipa vid Knuthöjds Mosse 2017

Sothöns i fight vid Tyresö slott 2017

Sångsvanar vid Tyslingen 2017

Sångsvan, ejder, storlom och hackspett på Värmdö

Häger, skäggdopping och gräsand i  Sicklasjön

Orre, lappuggla, slaguggla i  Västmanland

Trana och sångsvan kring Hornborgarsjön

Strömstare i Nyfors, skrattmås i Ågestasjön, silvertärna/lunnefågel på Svalbard och mås  på månen.