Trandans vid Hornborgasjön

Jag är vid Hornborgasjön en aprilmorgon 2021 strax innan solen går upp. Jag ligger på marken nere i ett dike. När solen börjar färga himlen rosa kommer de första tranorna nere från sjön. Några minuter senare landar tusentals andra där. De  dansar och uppvaktar varandra - och vårens största  skådespel i naturen är igång. 
Första paret. 

Kullen är snart full med tranor.

Hanarna fightas om honorna.