Lovar dig att bli miljonär - trots aktierasen

 Under de över 30 som jag skrivit på Expressen, Privata Affärer och Driva Eget om att placera pengar har jag upplevt flera kraftiga aktieras - oktoberraset 1987 som vi skrev om i bilagan Pengarna & livet och raset som kom strax efter det att vi varnade för aktier på Privata Affärers omslag. Trots detta vågade jag i Privata Affärers 20-årsnummer 1998 lova läsarna att bli miljonärer. Läs i boken hur jag resonerade mig fram till detta löfte som gäller än i dag. Jag har då två råd som jag menar slår alla andra råd  - och som håller  även när börsen gör tvära kast som detta diagram visar:

Så har aktieindex och ränta rört sig 1978-2003

Den röda linjen visar Sveriges aktieindex under dessa 25 år, den gula hur det varit om inflationen räknats bort och den blå visar ränteutvecklingen för svenska statsobligationer.

Femsidig artikel ur Driva Eget 214 hur man i tre steg ska tänka när man bäst ska placera sina pengar. Lyssna också här på mina råd om minusräntan.