Havörnar

Från ett gömsle i Gysinge försökte vi en tidig marsmorgon 2018 få bilder på havörn. Korpar, skator och kajor  kom snabbt fram för att kalasa på utlagd föda. Men de fjorton havsörnarna och två kungörnarna som kretsade över oss och satt i grantopparna var fega och vågade sig fram först efter åtta timmars väntan. 

När ett par av örnarna äntlligen vågat sig fram blev det bråk med korparna och kajorna. Men till slut kunde de samsas om maten.